Nid ydych chi wedi mewngofnodi

Mynd yn ôl i'r wefan hon

Mewngofnodi yma gan ddefnyddio'ch enw defnyddiwr a chyfrinair
(Rhaid galluogi briwsion yn eich prowr.)Help gyda Rhaid galluogi briwsion yn eich prowr
Mae rhai cyrsiau yn caniatáu gwesteion i fynd i mewn

Ai dyma'ch tro cyntaf yma?

Croeso i Amgylchedd Dysgu Rhithwir Moodle Ysgol Gyfun Cymer Rhondda.

Cyn mewngofnodi am y tro cyntaf, sicrhewch fod gennych gyfeiriad ebost dilys. Gofynnir am hyn yn ystod y broses cofrestru.

Defnyddiwch yr un Enw Defnyddiwr a Chyfrinair i fewngofnodi ac sydd gennych i fewngofnodi ar rwydwaith yr ysgol.

Cysylltwch â Mr Geraint Jones os oes angen cymorth arnoch.

Ebost - GJones@ysgolcymer.co.uk Ffôn - 01443 680800 


Nid ydych chi wedi mewngofnodi