Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)
Is-gategoriau
Cyfnod Allweddol 3
TGAU-Daearyddiaeth
Safon Uwch

Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)