Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)

Mae'r cwrs hwn yn cynnwys popeth sydd angen ar gyfer e-ddysgu am wanwyn 2020.

Cofiwch ddilyn trydar yr adran @AddGorffYGCR er mwyn cael hysbysiad am waith newydd.

Is-gategoriau
Cyfnod Allweddol 3
TGAU
Safon Uwch + UG
BTEC

Nid ydych chi wedi mewngofnodi (Mewngofnodi)